Hoppa till sidans innehåll
Foto: WorldofO.com - Jan Kocbach

Sprintorientering


Sprintorientering är en fartfylld, visuell och lättförståelig tävlingsform som tillåter att orienteringstävlingar kan arrangeras i tätbefolkade områden som städer, byar och samhällen.

Sprintorienteringens kännetecken är löpning i mycket hög fart i lättsprungna parker, på gator eller skogsområden i nära anknytning till städer.

Segrartiden inom sprintorientering ska vara kort vilket innebär cirka 12–15 minuter för både för damer och herrar och gärna i den nedre delen av detta intervall.

Orienteringsteknik

Sprintorientering, speciellt i stadsmiljö, handlar mycket om framförhållning. Det gäller att planera sina vägval noga så att man inte blir fångad i någon återvändsgränd. Det vägval som ser bäst ut vid en första anblick kanske inte visar sig vara det bästa alternativet. Samtidigt får man heller inte fundera för länge eftersom det ofta inte skiljer mer än några sekunder mellan de olika vägvalen

Skala och höjdskillnad (ekvidistans)

Kartskalan i sprintorientering är antingen 1:3 000 eller 1:4 000, dvs 1 cm på kartan motsvaras av 30 eller 40 m i verkligheten. Ekvidistansen, dvs höjdskillnad mellan två höjdkurvor, är 2 m.

Redovisning av hinder som är förbjudna att passera/korsa

 

Höga murar, staket och stup.

Tydlig, tjock, svart linje

 

Häckar och buskage.

Tydlig, tjock, grön linje

 

Vatten som inte får passeras

Mörkblå färg

 

Tomtmark

Olivgrön färg

 

Övriga karttecken och färger

 

Höjdkurvor. Var femte kurva är ritad med grövre linje för att ge en tydlig översikt över höjdskillnaderna.

 

Hjälpkurvor och sk punkthöjder används där man vill visa mer information om terrängformerna.

 

Större grop: höjdkurva med sk lutningsstreck. Mindre gropar; ”naturlig” respektive. grävd.

 

Sten. Liten respektive stor

 

Asfalterad yta eller packad slät grusyta

 

Öppen lättsprungen mark (vanligtvis gräsmatta) respektive öppen lättsprungen mark med spridda träd (park)

 

Öppen mark med högt gräs respektive öppen mark med spridda träd

 

Svårframkomlig respektive mycket svårframkomlig terräng med begränsad sikt

 

Träd - stort (grövre än 0,5 m) respektive litet träd

 

Gångväg respektive stig i terräng (skog/park)

 

Passerbart respektive ej passerbart staket. Staket som är ritade som ej passerbara innebär att man blir diskvalificerad om man passerar dessa.

 

Byggnad, otillåten att passera igenom, under eller över respektive tillåten att passera igenom.

 

Trappa respektive bro

 

Röse, minnessten, monument/staty eller gränssten/röse som är högre än 0,5m respektive människoframställt föremål som är viktigt eller framträdande

Uppdaterad: 23 AUG 2020 11:39 Skribent: Björn Alpberg
Epost: Adressen Gömd

LJUNGVÄGEN 16
702 21 ÖREBRO
This is a mailto link

Funktionsadresser:
This is a mailto link
This is a mailto link
This is a mailto link